Home Top menu Náhradní plnění

Má-li Vaše firma více než 25 zaměstnanců, je Vaší povinností podle zákona č. 435/2004 Sb. podporovat osoby se zdravotní postižením (OZP). Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Nemáte-li možnost takové osoby zaměstnat, existují ještě jiné možnosti.

Nejvýhodnější možností je náhradní plnění. To lze uskutečnit odběrem zboží nebo služeb u firem, které zaměstnávají více než 50% zdravotně postižených osob. Jejich seznam je uveřejněn na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a najdete zde i naši Chráněnou dílnu Třebíčsko s.r.o., která má v současné době už velmi široké portfólio pracovních možností. Při využití možnosti náhradního plnění od naší firmy Vám vystavíme fakturu, kterou nahrajeme do evidence a ÚP Vám zašle potvrzení o zaevidování této faktury.

Poslední možností je finanční odvod státu, kdy musíte odvést 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy (za I. až III. čtvrtletí daného roku) za každou takto nezaměstnanou OZP.

Příklad ne/využití náhradního plnění:

Představte si, že Vaše firma zaměstnává 200 osob.

Počet zaměstnanců

200

Povinný podíl zaměstnaných OZP

4%

Povinný podíl zaměstnaných OZP v přepočtu na celkový počet

8

Průměrná měsíční mzda v roce 2019 (02.10.2019)

34 105 Kč

V případě, že firma nevyužívá náhradní plnění a nesplní povinný podíl při zaměstnávání OZP, je povinna zaplatit za jednoho zaměstnance 2,5 x 34105 = 85 262,50 Kč (za kalendářní rok).
V případě nesplnění je společnost povinna zaplatit v přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP 8 x 85 262,50 = 682 100 Kč.


V případě, že firma náhradní plnění využívá, je roční odběr sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za jednoho zaměstnance 7 x 34 105 = 238 735 Kč.
V přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP se jedná o roční odběr v hodnotě celkem 8 x 238 735 = 1 909 880 Kč.


Firma tak nepřijde o 682 100 Kč, ale využije prostředky, které by stejně vynaložila na svoji práci, za pomoc při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Náhradní plnění dokážeme poskytnout ve 100% výši na odebrané zboží či služby. Doporučujeme osobní schůzku, abychom projednali Vaši oblast činnosti a našli pro Vás ideální řešení.

V případě dotazů Vám rádi zodpovíme jakékoliv otázky k dané problematice.