Home Top menu Aktuality Město Třebíč - dotace

Město Třebíč - dotace

Město Třebíč - dotace

Děkujeme městu Třebíč za poskytnutí finančního příspěvku na nákup nových strojů pro balení potravin.

prumyslovy davkovac

 

Jednalo se o nákup technického vybavení pro naši Chráněnou dílnu Třebíčsko.

Převážná část práce našich pracovníků je čistě manuální, což klade nároky na jejich pozornost, jemnou motoriku a přesnost. Handicapovaní lidé ale neudrží pozornost po tak dlouhou dobu a rychleji se unaví.

Pořízením nového vybavení jsme usnadnili pracovníkům práci a vytvořili nová pracovní místa i pro ty, kteří tuto činnost dříve dělat nemohli – cca 4 nová pracovní místa.

Nově nakoupené vybavení: průmyslový dávkovač sypkých materiálů a směsí, kontinuální svářečka fólií s dopravním pásem, ruční balící pult.

Finance nad rámec příspěvku byly hrazeny z vlastních zdrojů CHD.